Werkvormen voor brainstorms

Denkkracht Utrecht Toolbox

Een online gereedschapskist met werkvormen voor brainstorms

Stichting Denkkracht Utrecht gelooft dat je aan de hand van verschillende perspectieven en creatieve werkvormen elke maatschappelijke uitdaging kunt oplossen. Inzichten die we de afgelopen jaren bij meer dan veertig opdrachtgevers hebben opgedaan delen we in de Denkkracht Utrecht Toolbox. In deze toolbox vind je een verzameling aan methoden, spel- en werkvormen die deelnemers van Denkkracht Utrecht inzetten bij het uitvoeren van een probleemanalyse, het formuleren van de juiste vraagstelling, bedenken van werkvormen voor brainstorms en energizers, en uiteindelijk de presentatie van oplossingen voor lokale maatschappelijke uitdagingen.

De Denkkracht Utrecht Toolbox bevat creatieve werkvormen voor brainstorms, een (team)overleg, deelsessie of break-out, of bij een ‘dagje op de hei’. Interessant en relevant dus voor onder andere teammanagers, trainers en coaches, dagvoorzitters en organisatoren van activiteiten en evenementen. Iedereen die open staat voor het bedenken van nieuwe creatieve denkrichtingen.

Klik op de verschillende onderdelen voor tips & tools:

 • Probleemanalyse

  Krijg een goed beeld van de uitdaging en maak een probleem oplosbaar

 • Vraagstelling

  Belangrijke randvoorwaarden voor de ideale opdracht

 • Brainstormen

  Ontketen creativiteit, maak innovatie mogelijk en kom tot nieuwe waardevolle inzichten

 • Energizers

  Krijg deelnemers in beweging en breng energie (en plezier!) in de ruimte

 • Presentatie

  Ideeën en uitkomsten overbrengen op je opdrachtgever

Werkvormen voor brainstorms

Kom tot waardevolle inzichten en denkrichtingen bij jouw uitdaging

Brainstormen is een activiteit die jouw organisatie of team helpt om een groot aantal innovatieve ideeën te bedenken. Dat levert verschillende denkrichtingen of concrete ideeën op die helpen bij het oplossen van jouw uitdaging.

werkvormen voor brainstorms

Een productieve brainstorm begint met het in kaart brengen van het probleem. Aan de hand van een goede probleemanalyse formuleer je een vraagstelling die creativiteit uitlokt. Vervolgens zijn er verschillende technieken aan de hand waarvan je ideeën kunt genereren die tot nieuwe denkrichtingen en oplossingen voor jouw uitdaging leiden. Deze werkvormen voor brainstorms laten een groep deelnemers creatief nadenken en voortbouwen op elkaars ideeën.

Hulpmiddelen voor bedenken van werkvormen voor brainstorms

Welke werkvorm je ook kiest, alle werkvormen voor brainstorms kennen dezelfde vijf spelregels (en een hedendaagse #6):

 1. Kwantiteit boven kwaliteit, verzamel zoveel mogelijk ideeën
 2. Stel je oordeel uit en zorg voor een veilige omgeving
 3. Schrijf alles (!) op, zelfs de meest idiote en wilde ideeën
 4. Combineer en bouw voort op ideeën van elkaar
 5. Houdt de oorspronkelijke opdracht in je achterhoofd
 6. (Geen smartphones, tablets of laptops)

Een brainstorm bestaat uit twee fasen: de divergerende fase (ideegeneratiefase) en de convergerende fase (idee-evaluatiefase). Je begint met de divergerende fase waarin zoveel mogelijk ideeën worden gegenereerd. Tijdens de convergerende fase kies je met welke ideeën je naar een oplossing toe gaat werken. Om de kwaliteit van ideeën en oplossingen te verhogen kun je beide fasen meerdere keren na elkaar doorlopen.

brainstormen convergeren divergeren

De manier waarop je ideeën genereert of selecteert kun je invullen met één of meerdere werkvormen voor brainstorms.