Toolbox

Denkkracht Utrecht Toolbox


Stichting Denkkracht Utrecht gelooft dat je aan de hand van verschillende perspectieven en creatieve werkvormen elke maatschappelijke uitdaging kunt oplossen.

Een online gereedschapskist met creatieve werkvormen voor brainstorms

Inzichten die we de afgelopen jaren bij meer dan vijftig opdrachtgevers hebben opgedaan delen we in de Denkkracht Utrecht Toolbox. In deze toolbox vind je een verzameling aan creatieve werkvormen, spelvarianten en methoden die deelnemers van Denkkracht Utrecht inzetten bij het uitvoeren van een probleemanalyse, het formuleren van de juiste vraagstelling, bedenken van werkvormen voor brainstorms en energizers, en uiteindelijk de presentatie van oplossingen voor lokale maatschappelijke uitdagingen.

De Denkkracht Utrecht Toolbox bevat creatieve werkvormen voor brainstorms, een (team)overleg, deelsessie of break-out, of bij een ‘dagje op de hei’. Interessant en relevant dus voor onder andere teammanagers, trainers en coaches, dagvoorzitters en organisatoren van activiteiten en evenementen. Iedereen die open staat voor het gebruiken van creatieve werkvormen bij het bedenken van nieuwe oplossingen.

In 5 stappen van probleem naar oplossing

Creatieve werkvormen kunnen helpen bij het oplossen van een probleem of uitdaging. Om tot waardevolle denkrichtingen of concrete ideeën te komen, zijn 5 stappen van belang:

Voorbereiding op een brainstorm

✅ 1. Een productieve brainstorm begint met het in kaart brengen van het probleem.
✅ 2. Aan de hand van een goede probleemanalyse formuleer je een vraagstelling die creativiteit uitlokt.

Gebruik van creatieve werkvormen

➡️ Kennen de deelnemers aan de brainstorm elkaar nog niet? Organiseer dan een ijsbreker.
✅ 3. Tijdens de ideegeneratiefase (divergeren) bedenk je aan de hand van creatieve werkvormen zoveel mogelijk out-of-the-box ideeën. Deze leiden tot nieuwe denkrichtingen en concrete oplossingen voor jouw uitdaging.
➡️ Organiseer een energizer om de energie onder de deelnemers van de brainstorm hoog te krijgen of te houden.
✅ 4. De ideegeneratiefase wordt gevolgd door een idee-evaluatiefase (convergeren), waarbij via creatieve werkvormen de opgehaalde ideeën worden vergeleken, beoordeeld en verder worden uitgewerkt.
✅ 5. Als laatste worden de beste ideeën gepresenteerd aan de opdrachtgever.

Voorbeelden van creatieve werkvormen

100+ werkvormen voor het genereren van ideeën

19 innovatie-werkvormen in de Hyper Island Toolbox
76 methoden voor ideegeneratie en innovatie (SessionLab)
3 brainstormtechnieken om te divergeren (decommunicatiedesk.nl)
5 divergerende technieken voor ideegeneratie (Mitre)
7 werkvormen voor ideegeneratie (Project of How)
8 methoden voor ideeënvorming (Open Innovation Toolkit)
29 methoden voor ideegeneratie (IDEO)

250+ voorbeelden van energizers en ijsbrekers

– 85 energizers en ijsbrekers (SessionLab)
– 100 energizers: voorbeelden voor volwassenen, groepen en teambuilding (Het NLP College)
– 18 energizers & 7 check-ins (Fun Retrospectives)
– Human Bingo (Did You Know?) Game (icebreakers.ws)
– Move the room with 15 energizers (Hyper Island)
– 5 leuke energizers voor teams (Schaal+)
– Mijn 3 favoriete energizers bij brainstorms en groepen (De Creatieve Werkvloer)
– 3 energizers voor volwassenen (Spilter)
– Werkvormenboek met 13 ijsbrekers & 12 energizers (pg. 9 & 69, ICM)

Online werkvormen

Vind je activiteit online plaats, bijvoorbeeld via ZoomTeams of Hangouts? Klik dan hier voor onze tips voor online brainstorms, energizers en ijsbrekers.

Denkkracht Utrecht Toolbox

De Denkkracht Utrecht Toolbox is een online overzicht van creatieve werkvormen. Bruikbaar voor iedereen die aan de slag gaat met het bedenken van nieuwe denkrichtingen en concrete ideeën.

Handig voor brainstorms, een (team)overleg, deelsessie of break-out, of bij een ‘dagje op de hei’.

Volg ons!

Over Denkkracht Utrecht

Stichting Denkkracht Utrecht gelooft dat je aan de hand van verschillende perspectieven en creatieve werkvormen elke maatschappelijke uitdaging kunt oplossen.

Denkkracht Utrecht is een denktank die bestaat uit 25 young professionals. Utrecht is voor dit netwerk de bindende factor: deelnemers wonen of werken in de stad, of hebben er gestudeerd. De young professionals hebben een flinke dosis ambitie en een hart voor de publieke zaak. In het dagelijks leven zijn zij actief in verschillende sectoren en functies.

> Opdrachtgevers
> Deelnemers