Wijkbureaus Utrecht op zoek naar jongerenparticipatie

Wist je dat de stad Utrecht uit 10 wijken bestaat? Dat in elke wijk een wijkbureau gevestigd is? Dat je bij een wijkbureau terecht kan voor al je vragen over de gemeente en dat je ideeën kan bespreken om je wijk te verbeteren? De meeste Denkkrachters wisten niet van het bestaan van de wijkbureaus en als ze er wel van hadden gehoord, konden ze maar moeilijk de locatie van het wijkbureau in hun wijk aanwijzen. Niet alleen Denkkrachters, ook jongeren lijken de weg naar het wijkbureau maar moeilijk te vinden.

Samen de wijk maken

Op zaterdag 22 februari verzamelde Denkkracht zich bij het wijkbureau van Leidsche Rijn. In Leidsche Rijn, één van de nieuwste wijken van Utrecht, wonen relatief veel jongeren. Wijkbureau Leidsche Rijn zet zich in om de wijk voor hen aantrekkelijk te maken. Het wijkbureau kan en wil dit echter niet alleen. Via jongerenparticipatie wil het wijkbureau de wijk samen met jongeren verbeteren. Toch blijkt het lastig om jongeren te bereiken en te betrekken. Het gebrek aan jongerenparticipatie is overigens niet alleen kenmerkend voor Leidsche Rijn, ook andere Utrechts wijkbureaus zoeken naar manieren om jongerenparticipatie te stimuleren. Daarom dacht Denkkracht Utrecht tijdens het eerste Denklab van 2020 na over jongerenparticipatie bij de Wijkbureaus Utrecht: hoe krijgen de wijkbureaus (meer) participatie van jongeren bij inspraak over zaken spelen binnen de wijk?

Party-cipatie

Na een dag vol brainstorms zaten de deelnemers boordevol suggesties. Wil je jongerenparticipatie bevorderen? Gebruik dan geen ambtelijke taal. Loop de supermarkt in of ga langs sportvelden om jongeren te bereiken. Beloon ze met een financiële vergoeding of gratis activiteiten. Betrek onderwijsinstellingen. Maak jongerenparticipatie aantrekkelijk! Het is slechts een greep uit de suggesties die zijn bedacht. Met de suggesties hoopt Denkkracht Utrecht haar steentje te hebben bijgedragen aan het toegankelijker maken van participatie voor jongeren.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.