vogelbescherming nederland omgevingswet

DKU broedt op complex vraagstuk Vogelbescherming Nederland

Vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn veel gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid bezig met bedenken hoe zij deze wet gaan of moeten implementeren. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2022 en regelt alles rondom water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

vogelbescherming nederland omgevingswet  Bij de implementatie vragen (lokale) overheden regelmatig de Vogelbescherming Nederland om advies. Vogels gelden namelijk als een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich niet alleen gezonder, maar uit onderzoek blijkt dat ze dat ook daadwerkelijk zijn.

Compacte en/of groene stad

Helaas is de inrichting van de ideale stad voor zowel mens, dieren en natuur nog niet uitgevonden. Vaak wordt door (lokale) overheden gekeken naar twee smaken: een groene stad en een compacte stad. Een groene stad, die ruim is opgezet en waarin er veel ruimte is voor bewoners en natuur, gaat ten koste van de natuur buiten de stad. Een compacte stad, waar gebouwen dicht naast elkaar staan en vaak de hoogte in gaan, bevat minder groen en heeft minder impact op de natuur buiten de stad.

Op zaterdag 12 september reisden de deelnemers van Denkkracht Utrecht fris als een hoentje af naar Zeist. Daar nestelden de young professionals van een divers pluimage zich bij Vogelbescherming Nederland om mee te denken over het vraagstuk: hoe combineren we de voor- en nadelen van de groene en compacte stad?

vogelbescherming nederland omgevingswetComplex vraagstuk Vogelbescherming Nederland uitgevogeld

Vanwege het coronavirus werden de werkvormen en het programma aangepast. Om te voldoen aan het social distancing werden deelnemers verdeeld in groepjes van vier à vijf personen – elk in een eigen ruimte. Daarnaast is gekozen voor een hybride vorm van de brainstormsessies. Via het online brainstormplatform Mural werden de vijf verschilende brainstormsessies georganiseerd.

Aan het eind van de hybride brainstorm presenteerden de 25 slimme vogels hun ideeën en denkrichtingen aan medewerkers van de Vogelbescherming Nederland. De eerste groep presenteerde hun ideeën om vogels een stem te geven in besluitvorming aan de hand van het Grutto Nationaal Vogelgeluk, een graadmeter die afstamt van het Bruto Nationaal Product. Groep twee baseerde hun idee op het Vingerplan van Kopenhagen. De derde groep pleitte voor een alternatieve focus: denk na over ideeën waar er overlap is tussen leefbaarheid voor mensen en vogels en maak ideeën voor de lange termijn behapbaar door deze op te breken in kleinere haalbare projecten.

Het vierde groepje met deelnemers presenteerde ideeën rondom bewustwording en draagvlak, omdat mens als dier gebaat zijn bij een gevarieerde leefomgeving. Het vijfde en laatste groepje stelde De Groene Burger voor, een (hamburger)sandwich tussen de (lokale) overheid en inwoners van een stad, die samen de architecten en gebiedsontwikkelaars tot een groenere aanpak bewegen.

vogelbescherming nederland omgevingswet

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.