Meedenken met de Koninklijke Marechaussee

Dreigingen zijn overal en veranderen voortdurend. Met nieuwe technieken, razendsnelle social media en toenemende dreiging van terrorisme is het van ieders belang dat de organisaties die voor onze nationale veiligheid zorgen actueel zijn en blijven. Op 21 april waren wij daarom te gast bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) op de Koningin Máximakazerne bij Schiphol. Op deze operationele thuisbasis van de paspoortcontrole van de luchthaven Schiphol kregen wij van de innovatiebeweging binnen de KMar – MOTOR – het vraagstuk ‘Hoe kan de Koninklijke Marechaussee (via MOTOR) toekomstgerichtheid stimuleren en behouden’?

Na aankomst op de kazerne begon de dag met een introductie van de commandant van de brigade Grensbewaking van de KMar over het werk van de Marechaussee. Hierbij werd onder meer stilgestaan bij de werkzaamheden van de grensbewaking en de dagelijkse uitdagingen van het werken van de Marechaussee. Vervolgens gaf MOTOR toelichting over de huidige toekomstgerichtheid en initiatieven om dit te ondersteunen, waarna de Denkkrachters in vijf verschillende groepen uiteengingen voor de eerste brainstorm. De groepjes kregen ieder een eigen rol mee (variërend van ‘buitenwereld’ en ‘Wachtmeester van de Marechaussee’ tot ‘Generaal van de Marechaussee’) vanuit wiens perspectief zij de gehele dag zouden denken.

Het mooie weer van de zaterdag nodigde uit tot brainstormen in zon en ook de energizer – Levend Stratego met de rangen van de Marechaussee – kon hierdoor buiten plaatsvinden. Hierna werd de dag voortgezet met de tweede brainstorm, gevolgd door de presentatie van de resultaten. De terugkerende elementen waren dat MOTOR op de goede weg zit, maar nog te klein is om alles zelf te doen. Om meer draagvlak en commitment te krijgen moet volgens Denkkracht daarom de aansluiting gezocht worden met zowel de top als de werkvloer van de Marechauseee. Gezamenlijk kijken wij terug op een mooie en nuttige dag!

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.