DKU denkt dienstverlening Stichting Lezen en Schrijven om

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Laaggeletterden vinden bijvoorbeeld minder snel een baan en hebben minder grip op geldzaken en gezondheid.

Een grote hoeveelheid organisaties – in zowel de publieke als de commerciële sector – beseft zich steeds meer dat ze iets moeten doen om hun dienstverlening toegankelijk te maken voor laaggeletterden. Vaak weten zij niet wat ze moeten doen én hoe ze dat moeten doen. Stichting Lezen en Schrijven helpt daarom organisaties via verschillende programma’s & projecten en biedt instrumenten & lesmateriaal aan.

Verandering in financiering en organisatie

Vanaf 2020 krijgen gemeenten een grotere verantwoordelijkheid in de aanpak van laaggeletterdheid. Dat betekent ook dat er veel gaat veranderen in de manier waarop Stichting Lezen en Schrijven is georganiseerd. De helft van de medewerkers gaat gemeenten ondersteunen in een landelijk programma. De andere helft van de medewerkers richt zich met ingang van volgend jaar op nieuwe projecten, die ook nieuwe inkomsten moeten genereren. Vanwege deze ontwikkeling heeft Stichting Lezen en Schrijven Denkkracht Utrecht (voor de derde (!) keer) benaderd, dit keer om mee te denken over de vraag: ‘Hoe kan Stichting Lezen en Schrijven organisaties beter ondersteunen bij het toegankelijker maken van hun dienstverlening voor laaggeletterden?’

Het doel van de brainstorms in de ochtend was om de deelnemers in staat te stellen zich zo goed mogelijk te kunnen verplaatsen in de wereld van organisaties en op welke manier zijn te maken hebben met laaggeletterden. Terwijl de verschillende teams druk bezig waren met inleven, konden de deelnemers met taalambassadeurs Dirk-Jan en Irma in gesprek over wat het betekent om laaggeletterd te zijn. Na de lunch gingen teams verder met het concretiseren van de verschillende ideeën, om deze vervolgens te presenteren aan de opdrachtgever.

Nieuwe verdienmodellen voor Stichting Lezen en Schrijven

De eerste presentaties gingen over twee soorten keurmerken: het Beter Lezen Keurmerk en het keurmerk Klare Taal. Stichting Lezen en Schrijven kan een keurmerk uitdelen aan organisaties die hun dienstverlening beter toegankelijk en begrijpelijk maken voor laaggeletterden – en vanuit haar kennis en expertise hierbij helpen. Het derde groepje pitchte het idee van de (ver)taalambassadeur. Mensen die laaggeletterd zijn of zijn geweest kunnen als ambassadeur worden ingezet binnen een bedrijf om anderen te helpen, of laaggeletterdheid beter te signaleren.

Pitch vier draaide om het idee dat Stichting Lezen en Schrijven haar aanbod beter kan structureren en per type organisatie en inzichtelijk kan maken welk aanbod er voor dat type organisatie beschikbaar is. De vijfde en laatste groep presenteerde het idee van een nieuwe adviestak die vanuit de kennis en expertise van de stichting advies op maat kan geven.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.