ANBI

Stichting Denkkracht Utrecht heeft sinds 2014 de ANBI-status. Stichting Denkkracht Utrecht streeft geen andere belangen na, dan het leveren van een bijdrage aan organisaties, maatschappelijk vraagstukken en het ontwikkelen van het netwerk. De stichting heeft daarmee geen winstoogmerk en vraagt in ruil voor de inzet van het netwerk aan partnerorganisaties een bijdrage in de kosten. Het initiatief heeft in 2013 een bijdrage gekregen van het K.F. Heinfonds in samenspraak met de faculteit REBO van de Universiteit Utrecht voor de opstart van de activiteiten.

Statutaire naam
Stichting Denkkracht Utrecht. De stichting treedt naar buiten als Denkkracht Utrecht.

KvK-nummer
575497610000

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)
85268419

Postadres
Stichting Denkkracht Utrecht
Duke Ellingtonstraat 128
3543GK Utrecht

Doelstelling
De stichting is opgericht met als doel oplossingen voor maatschappelijke, bestuurlijk-organisatorische en strategische vraagstukken van (semi)maatschappelijke organisaties dichterbij te brengen door middel van het mobiliseren van de denkkracht van young professionals. Stichting Denkkracht Utrecht gelooft dat je aan de hand van verschillende perspectieven en creatieve werkvormen elke maatschappelijke uitdaging kunt oplossen. De stichting verwezenlijkt deze doelstelling door in samenwerking met opdrachtgevers activiteiten (DenkLabs) te organiseren, waarbij de vraagstukken met maatschappelijke grondtoon behandeld worden. De stichting streeft geen andere belangen na, dan het leveren van een bijdrage aan organisaties, maatschappelijke vraagstukken en het ontwikkelen van het netwerk en de vaardigheden van de deelnemers.

Beleid
Statuten (aangepast in 2020)
Beleidsplan (2019 – 2023)
– Denkkracht Utrecht heeft geen personeel in dienst;
– Denkkracht Utrecht wordt vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur;
– De financiële administratie en de opstelling van de jaarrekening worden door de penningmeester in het bestuur verzorgd

Bestuur
Het bestuur van Denkkracht Utrecht bestaat uit:
– Dennis Bouwens, voorzitter (per 1-9-2019)
– Fleur Albers, penningmeester (per 1-9-2019)
– Lex van Rens, secretaris (per 1-9-2020)
– Aline Tuls, algemeen bestuurslid (per 1-9-2020)

Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door een Adviesraad. De Adviesraad bestaat uit:
– Astrid Geerlings
– Marlies Ludikhuize
– Elmar Cloosterman
– Jochem van den Berg

De bestuursleden en adviesraadsleden doen hun werk onbezoldigd, gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslaglegging
Jaarverslag 2020
Financieel jaaroverzicht 2020
Jaarverslag 2019
Financieel jaaroverzicht 2019

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.